En blogg om pensjon, sparing og investering

Skrevet på norsk, ikke pensjonsk eller finansk

Fripolise med Investeringsvalg – noe for deg?

I årene fremover er det mange som får telefon fra storbankene om de ønsker å gjøre noe med fripolisen sin. Fripolise er forklart i et […]

Forklaring av Fripolise – på norsk

Historisk er ordet polise brukt som navn på en forsikringsavtale. «Polise» kommer fra det italienske ordet «polizza» og betyr «liten seddel». Penger altså. Bransjen min […]