Vi gir deg personlig oppfølging og personlig utvikling

Smartere Pensjon og Sparing AS er tuftet på et mål om at våre kunder skal forstå hva slags sparing de har og hvorfor de har det. Det er først når man forstår noe man er i stand til å gjøre rasjonelle og gode valg. Ta et møte med oss og få full kontroll du også.

Vi har kontorer i Sandvika og Drammen. Kundene våre er lokalisert i hele Norge, men vi fokuserer primært på Oslo, Akershus, Buskerud og Agder.

Vi har lang erfaring fra finansbransjen og har god oversikt over ulike typer fond og pensjonsavtaler som finnes. Samtidig er vi dyktige på å forklare deg hva ulike avtaler betyr i praksis. Vi sier noe spøkefullt at vi snakker norsk og ikke «pensjonsk» eller «finansk».

Smartere Pensjon og Sparing AS er en tilknyttet agent av Fram Fondene AS. Fram Fondene AS har konsesjon til å drive verdipapirfondsforvaltning etter Verdipapirloven § 2-1. Finanstilsynet er tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver.

Alle våre kunder formidles derfor videre til Fram Fondene AS, en fondsfovalter med hovedkontor i Drammen. De har produktene og systemene man trenger for å lykkes, men det er Smartere Pensjon og Sparing AS som er kontaktpunkt for alle spørsmål.

Vi samarbeider også med Advisors. Dette er strategiske samarbeid og Smartere Pensjon og Sparing AS mottar ingen provisjoner på formidlede kontakter.

Advisors holder til på Kongsberg, men har også kontorer i Oslo. De er et fullsortiment konsulentselskap med fokus på fagkunnskap som kan hjelpe bedrifter til økt lønnsomhet.