En blogg om pensjon, sparing og investering

Skrevet på norsk, ikke pensjonsk eller finansk

Forklaring av Fripolise – på norsk

Historisk er ordet polise brukt som navn på en forsikringsavtale. «Polise» kommer fra det italienske ordet «polizza» og betyr «liten seddel». Penger altså. Bransjen min […]